Klaster Business Process Outsourcing

Bezpłatne konsultacje z ekspertami

Od września 2017 r. uruchamiamy bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania środków unijnych w ramach najbliższych planowanych konkursów. Są one prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Konsultacje odbywają się zdalnie (e-mail, telefon) lub w formie spotkań bezpośrednich w wyznaczonym przez zainteresowanego miejscu i dogodnym dla niego czasie.

Dzięki konsultacjom możecie Państwo pozyskać wiedzę, na co można pozyskać środki, na jakich zasadach, a także wstępnie zweryfikować szanse swoje projektu.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z takiej możliwości prosimy o informację:
Adam Zych
Tel. 535 111 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Usługi pozyskiwania środków i pomocy w realizacji projektów

pdf

Korzystając z naszej pomocy uzyskują Państwo całkowite wyręczenie w procesie pozyskania i wykorzystania środków na realizację wybranego projektu.

Wspieramy Państwa na każdym etapie:

1. Weryfikacja projektu pod kątem możliwości pozyskania środków

2. Dobór odpowiednich źródeł finansowania, tak aby szanse na pozyskanie śródków były maksymalnie duże

3. Kompleksowe przygotowanie projektu:
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie
- opracowanie biznes planu/studium wykonalności
- wykonanie analizy kosztów i korzyści
- opracowanie pozostałych wymaganych dokumentów

4. Zarządzanie projektem i jego rozliczanie:
- doradztwo dotyczące przygotowania projektu do realizacji
- doradztwo projektowe w obszarach prawnm, finansowym i techniczny
- aktualizacje dokumentacji aplikacyjnej
- prowadzenie negocjacji z Instytucją Wdrażającą
- przeprowadzenie kompleksowej procedury wyboru dostawcy i/lub wykonawcy
- sprawozdawczość i raportowanie związane z projektem
- płatności i rozliczenia
- promocja i kontrola

Nasze atuty w zakresie świadczenia usług

Każda z firm zrzeszonych w Klastrze ma wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych. Razem stanowią siłę, bez konkurencji wśród polskich firm konsultingowych.

Klaster Business Process Outsourcing, to:

 • Bogactwo kompetencji i doświadczeń – skupiamy 30 firm zajmujących się usługami dla biznesu, w tym 5 specjalizujących się w pozyskiwaniu dotacji unijnych
 • Wysoka skuteczność działań – nasze firmy konsultingowe mają ponad 90% skuteczność w pozyskiwaniu dotacji unijnych
 • Wiarygodne sukcesy w pozyskiwaniu dotacji – przez ostatnich 10 lat, zrzeszone w Klastrze firmy, pozyskały ponad 3 mld zł środków z programów unijnych

Sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych

Przedstawiamy Państwu listę wybranych realizacji z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych dla firm z różnych branż: Portfolio-pozyskane-dotacje-Klaster-BPO.

Bezpłatne konsultacje z ekspertami zajmującymi się dotacjami unijnymi

Od września 2017 r. uruchamiamy bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania środków unijnych w ramach najbliższych planowanych konkursów. Są one prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Konsultacje odbywają się zdalnie (e-mail, telefon) lub w formie spotkań bezpośrednich w wyznaczonym przez zainteresowanego miejscu i dogodnym dla niego czasie.

Dzięki konsultacjom możecie Państwo pozyskać wiedzę, na co można pozyskać środki, na jakich zasadach, a także wstępnie zweryfikować szanse swoje projektu.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z takiej możliwości prosimy o informację:
Adam Zych
Tel. 535 111 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Bieżące informacje na temat dostępnych programów unijnych

Działanie 1.2 - Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Dla kogo dotacje?
MSP z sektorów: medycyna, energetyka oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.

Na jakie projekty?
Wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Projekty muszą być realizowane na terenie woj. śląskiego. Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego, a nabywane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne muszą być zaewidencjonowane oraz wykorzystywane na terytorium woj. śląskiego.

Jaka może być wartość dotacji?
Od 200 tys. zł do 10 mln zł.

Na jakie cele można wydać środki z dotacji (koszty kwalifikowane)?

 • Zakup nowych środków trwałych (lub używanych – dotyczy tylko MŚP)
 • Zakupy nowych wartości niematerialnych i prawnych
 • Koszty nowych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych będących w leasingu finansowym, poniesione w trakcie realizacji projektu
 • Koszt materiałów i robót budowlanych
 • Koszt nabycia nieruchomości zabudowanych (do 10% wartości poniesionych nakładów)

Jaką wartość wydatków projektu można sfinansować z dotacji (%kosztów kwalifikowanych)?

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%
 • Średnie przedsiębiorstwa– do 35%
 • Duże przedsiębiorstwa– do 25%

Kiedy zostanie ogłoszony konkurs?
Październik 2017

 

Działanie 3.2 - Innowacje w MŚP

Dla kogo dotacje?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na jakie projekty?
Projekty mogą dotyczyć rozwoju/rozbudowy przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowane będą również inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

Jaka może być wartość dotacji?
Od 100 tys. zł do 2 mln zł.

Na jakie cele można wydać środki z dotacji (koszty kwalifikowane)?

 • Zakupy rzeczowych aktywów, zwłaszcza maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • Zakupy nowych wartości niematerialnych i know-how
 • Koszty nowych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych będących w leasingu finansowym, poniesione w trakcie realizacji projektu

Jaką wartość wydatków projektu można sfinansować z dotacji (%kosztów kwalifikowanych)?
Mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%
Średnie przedsiębiorstwa– do 35%

Kiedy zostanie ogłoszony konkurs?
Grudzień 2017

 

Bezpłatne konsultacje z ekspertami zajmującymi się dotacjami unijnymi

Od września 2017 r. uruchamiamy bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania środków unijnych w ramach najbliższych planowanych konkursów. Są one prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Konsultacje odbywają się zdalnie (e-mail, telefon) lub w formie spotkań bezpośrednich w wyznaczonym przez zainteresowanego miejscu i dogodnym dla niego czasie.

Dzięki konsultacjom możecie Państwo pozyskać wiedzę, na co można pozyskać środki, na jakich zasadach, a także wstępnie zweryfikować szanse swoje projektu.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z takiej możliwości prosimy o informację:
Adam Zych
Tel. 535 111 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Centrum Dotacji Unijnych

Dotacje UE 3

Klaster Business Process Outsourcing (BPO) uruchomił „Centrum Dotacji Unijnych“ – projekt, którego głównym celem jest wsparcie dla polskich firm w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania dotacji unijnych. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do korzystania z możliwości oferowanych przez nas w ramach „Centrum Dotacji Unijnych“:

 • Bieżące informacje na temat dostępnych programów unijnych zamieszczane przez nas na stronie: Biężące informacje na temat dostępnych programów unijnych. Znajdziecie na niej Państwo podstawowe informacje na temat możliwości pozyskania środków w ramach aktualnych bądź planowanych konkursów.
 • Bezpłatne konsultacje z ekspertami zajmującymi się od lat dotacjami unijnymi. Mają one formę zdalną bądź formę spotkań bezpośrednich w wyznaczonym przez zainteresowanego miejscu i dogodnym dla niego czasie. Dzięki konsultacjom pozyskacie Państwo wiedzę, na co można otrzymać środki, na jakich zasadach, a także wstępnie zweryfikować szanse swoje projektu. Aby zamówić konsultacje zapraszamy na stronę: Bezpłatne konsultacje z ekspertami.
 • Usługi pozyskiwania środków i pomocy w realizacji projektów. Jeśli będziecie Państwo zainteresowaniu zdobyciem dotacji, możecie skorzystać z naszego wsparcia – firmy zrzeszone w Klastrze mają 10-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych oraz skuteczność na poziomie ponad 90%. Więcej informacji znajdziecie Państwo na podstronie: Usługi pozyskiwania środków i pomocy w realizacji projektów.

Klaster Business Process Outsourcing to zrzeszenie ponad 30 firm zajmujących się usługami biznesowymi, w tym 5 firm konsultingowych specjalizujących się w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Zapraszamy do współpracy!

Jesteś tutaj: Home Strefa wiedzy