Klaster Business Process Outsourcing

Bieżące informacje na temat dostępnych programów unijnych

Działanie 1.2 - Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Dla kogo dotacje?
MSP z sektorów: medycyna, energetyka oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.

Na jakie projekty?
Wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Projekty muszą być realizowane na terenie woj. śląskiego. Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego, a nabywane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne muszą być zaewidencjonowane oraz wykorzystywane na terytorium woj. śląskiego.

Jaka może być wartość dotacji?
Od 200 tys. zł do 10 mln zł.

Na jakie cele można wydać środki z dotacji (koszty kwalifikowane)?

 • Zakup nowych środków trwałych (lub używanych – dotyczy tylko MŚP)
 • Zakupy nowych wartości niematerialnych i prawnych
 • Koszty nowych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych będących w leasingu finansowym, poniesione w trakcie realizacji projektu
 • Koszt materiałów i robót budowlanych
 • Koszt nabycia nieruchomości zabudowanych (do 10% wartości poniesionych nakładów)

Jaką wartość wydatków projektu można sfinansować z dotacji (%kosztów kwalifikowanych)?

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%
 • Średnie przedsiębiorstwa– do 35%
 • Duże przedsiębiorstwa– do 25%

Kiedy zostanie ogłoszony konkurs?
Październik 2017

 

Działanie 3.2 - Innowacje w MŚP

Dla kogo dotacje?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na jakie projekty?
Projekty mogą dotyczyć rozwoju/rozbudowy przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowane będą również inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

Jaka może być wartość dotacji?
Od 100 tys. zł do 2 mln zł.

Na jakie cele można wydać środki z dotacji (koszty kwalifikowane)?

 • Zakupy rzeczowych aktywów, zwłaszcza maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • Zakupy nowych wartości niematerialnych i know-how
 • Koszty nowych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych będących w leasingu finansowym, poniesione w trakcie realizacji projektu

Jaką wartość wydatków projektu można sfinansować z dotacji (%kosztów kwalifikowanych)?
Mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%
Średnie przedsiębiorstwa– do 35%

Kiedy zostanie ogłoszony konkurs?
Grudzień 2017

 

Bezpłatne konsultacje z ekspertami zajmującymi się dotacjami unijnymi

Od września 2017 r. uruchamiamy bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania środków unijnych w ramach najbliższych planowanych konkursów. Są one prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Konsultacje odbywają się zdalnie (e-mail, telefon) lub w formie spotkań bezpośrednich w wyznaczonym przez zainteresowanego miejscu i dogodnym dla niego czasie.

Dzięki konsultacjom możecie Państwo pozyskać wiedzę, na co można pozyskać środki, na jakich zasadach, a także wstępnie zweryfikować szanse swoje projektu.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z takiej możliwości prosimy o informację:
Adam Zych
Tel. 535 111 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jesteś tutaj: Home Klaster BPO Centrum Dotacji Unijnych Bieżące informacje na temat dostępnych programów unijnych