Klaster Business Process Outsourcing

Koordynator klastra

polib logo-01

Polski Instytut Biznesu jest Stowarzyszeniem, którego głównym zadaniem jest wspieranie przedsięwzięć korzystnie wpływających na rozwój gospodarczy gmin, miast i województw. Poprzez pomoc doradczą świadczoną osobom pragnącym założyć swój pierwszy biznes, Stowarzyszenie pragnie przyczynić się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, które w znaczący sposób wpływają na zmianę sytuacji ekonomicznej wielu polskich rodzin.

Doświadczenie uczy, że inicjatywy społeczne najskuteczniej zwalczają bezrobocie oraz jego przyczyny, dlatego Stowarzyszenie pragnie wspierać osoby prywatne, organizacje jak i instytucje, których działania skoncentrowane są na walce z bezrobociem.

Stowarzyszenie – oprócz pomocy doradczej – chce prowadzić wymianę biznesowych doświadczeń, pragnie także inicjować współpracę z krajowymi i zagranicznymi partnerami, którzy w przyszłości być może staną się kontrahentami. W budowaniu nowoczesnego biznesu nie wystarcza jednak współdziałanie przedsiębiorców, dlatego poprzez organizację konferencji chcemy umożliwić Państwu nawiązanie kontaktów z lokalnym samorządem, administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi.

Celem Stowarzyszenia jest również współdziałanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Chcemy propagować postawy i działania proekologiczne. Głównym zadaniem w tym obszarze będzie prowadzenie szkoleń mających na celu zwrócenie uwagi na problemy i zagrożenia wynikające z zanieczyszczania środowiska.

Polski Instytut Biznesu chce zachęcać do współdziałania poprzez propagowanie wyznaczonych sobie celów. Wraz z firmami, instytucjami oraz organizacjami współpracującymi będzie brał udział w branżowych przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych a także targach krajowych i zagranicznych.

Strona stowarzyszenia: www.polib.pl

Jesteś tutaj: Home Koordynator klastra