Klaster Business Process Outsourcing

Podsumowanie wakacyjnych aktywności Klastra

Wrzesień kojarzy się wszystkim z powrotem do szkoły i codziennych obowiązków. Dla Klastra oznacza to czas wzmożonej aktywności na różnych polach, w tym w sferze współpracy z uczelniami. Jeszcze przed wakacjami sygnalizowaliśmy możliwość realizacji projektów wspomagających pozyskiwanie praktykantów. Teraz przyszedł czas na konkretne ustalenia. Zanim jednak podejmiemy ten temat, chcielibyśmy zaprezentować efekty wakacyjnego przedsięwzięcia realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Zgodnie z planami, jedną z wakacyjnych aktywności Klastra BPO był udział w Akademii Rozwoju Kariery, cyklu szkoleń dla studentów, organizowanym przez Uniwersytet Śląski. Chęć przeprowadzenia jednego ze szkoleń zgłosiła Pani Magdalena Kutak, reprezentująca firmę Consedo. Tematem odbywających się 9 sierpnia zajęć było „Zarządzanie projektami w pigułce”. Zainteresowanie tym zagadnieniem przerosło możliwości lokalowe organizatorów – spośród 20 zapisanych osób, mogło w nim bowiem wziąć udział 15 osób. Mogły się one przekonać o potwierdzonym opiniami uczestników talencie trenerskim Pani Magdaleny Kutak, która w trakcie 6 godzin przekazała wiedzę dotyczącą najważniejszych kwestii związanych z zarządzaniem projektami.

Przeprowadzenie szkolenia pomogło z całą pewnością zbudować bardzo dobry wizerunek firmy Consedo w gronie potencjalnych praktykantów, a być może również pracowników. Świadczą o tym najlepiej wspomniane już opinie szkolonych osób. Ogólne wrażenie ze szkolenia zostało przez nie ocenione w ankiecie poszkoleniowej na 5,5 punktów w skali 6-cio punktowej, a poziom merytoryczny na 5,8 pkt. Warto w tym miejscu również zacytować kilka opinii opisowych: „Bardzo ważny temat – oby więcej takich praktycznych zagadnień było poruszanych podczas wakacji czy roku akademickiego”, „Bardzo dobrze, że prowadzone przez profesjonalistkę, specjalizującą się w zarządzaniu projektami”, „Wszystko było super, tylko taki temat potrzebuje więcej czasu. Chcę drugą część tego samego szkolenia z Panią Magdaleną”.

Duże zainteresowanie i wysoka ocena sierpniowego szkolenia są bez wątpienia dobrą zachętą do realizacji kolejnych projektów we współpracy z uczelniami. Niebawem opublikujemy informacje o następnych przedsięwzięciach.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

logo UE

Projekt „Utworzenie klastra BPO” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Jesteś tutaj: Home Wydarzenia i aktualności Podsumowanie wakacyjnych aktywności Klastra