Klaster Business Process Outsourcing

Firma Consedo uczestnikiem Akademii Rozwoju Kariery!

Jak już informowaliśmy, Klaster BPO rozpoczął projekt, którego celem jest wsparcie firm-członków Klastra w pozyskiwaniu wartościowych kandydatów do odbycia praktyk. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z czołowymi śląskimi uczelniami - Uniwersytetem Śląskim oraz Uniwersytetem Ekonomicznym z Katowic. Jednym z jej pierwszych przejawów jest udział jednego z członków Klastra - firmy Consedo - w Akademii Rozwoju Kariery, wakacyjnym cyklu szkoleń dla studentów i absolwentów. Akademia Rozwoju Kariery, to projekt realizowany od kilku lat przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ma on na celu wzmacnianie potencjału studentów i absolwentów uczelni na rynku pracy, poprzez podniesienie umiejętności personalnych związanych z kreatywnością, komunikatywnością, zarządzaniem projektami czy autoprezentacją. Wśród prowadzących szkolenia są zarówno pracownicy uczelni, jak i zewnętrzni eksperci reprezentujący instytucje społeczne i biznes.

Spośród członków Klastra, jako pierwsza do udziału w projekcie zgłosiła się firma Consedo. Jej właścicielka - Pani Magdalena Kutak poprowadzi już 9 sierpnia w godz. 9:00 – 15:00 szkolenie „Zarządzanie projektami w pigułce”. Szkolenie stanie się również niestandardową formą promocji firmy Consedo jako ciekawego praktykodawcy. Szczegółowy program zajęć Akademii Rozwoju Kariery, w tym szkolenia prowadzonego przez członka Klastra, znajdziecie Państwo na stronie: http://bk.us.edu.pl/sites/bk.us.edu.pl/files/imce/wydarzenia/2013_ARK/2017/2017_ARK%20-%20harmonogram.pdf

Zapraszamy wszystkich członków Klastra do udziału w kolejnych planowanych projektach z zakresu pozyskiwania praktykantów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

logo UE

Projekt „Utworzenie klastra BPO” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Jesteś tutaj: Home Wydarzenia i aktualności Firma Consedo uczestnikiem Akademii Rozwoju Kariery!