Klaster Business Process Outsourcing

Aktywność Klastra – lato 2017

Lato to zazwyczaj czas obniżonej aktywności zawodowej, wypoczynku i relaksu. W tym roku jednak  Klaster BPO nie zwalnia tempa nawet w okresie urlopowym. Zapraszamy do lektury krótkiego podsumowania ostatnich działań oraz prezentacji najbliższych planów.

Wsparcie sztuki

Zaczynamy od aktywność podjętej pod koniec maja. To właśnie wtedy Polski Instytut Biznesu (założyciel Klastra) nawiązał współpracę z Fundacją „Śląskie Obrazy”, skupiającą działających w regionie artystów malarzy. Doceniliśmy tym samym inicjatywę propagowania współczesnej sztuki i zostaliśmy jej ambasadorem. Naszą rolą w podjętej współpracy będzie pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi w kraju i za granicą. Zapraszamy członków Klastra do wspierania idei promowania sztuki wysokich lotów, warto nadmienić, że jednym z głównych celów Fundacji jest zarażenie pasją tworzenia i kontemplowania sztuki poprzez zorganizowanie stałych ekspozycji w kilkudziesięciu śląskich liceach.

Praktyki dla członków Klastra

Kolejnym ważnym, sygnalizowanym już jakiś czas temu projektem jest nawiązanie współpracy z najlepszymi śląskimi uczelniami wyższymi w celu pozyskania dla członków Klastra praktykantów. Pierwszą aktywnością związaną z tym projektem stało się umożliwienie udziału w Akademii Rozwoju Kariery – cyklu wakacyjnych szkoleń dla studentów, organizowanych przez Uniwersytet Śląski. Z tej możliwości skorzystała firma Consedo, która już 9 sierpnia poprowadzi szkolenie „Zarządzanie projektami w pigułce” – będzie to również dla tej firmy znakomita okazja do zaproszenia studentów na praktyki. Jesteśmy także w trakcie organizacji projektu we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym z Katowic. W jego ramach zostanie zorganizowane spotkanie dla studentów pod hasłem pod hasłem „Dzień Outsourcingu”, w trakcie którego pojawi się możliwość przedstawienia oferty praktyk u członków Klastra.

Kampanie promocyjne z korzyścią dla członków Klastra

Rozpoczynamy również realizację akcji sprzedażowych dla najaktywniejszych członków Klastra obecnych w serwisie https://uslugi-dla-firmy.pl. W działaniach tych chcemy wykorzystywać dwa popularne w komunikacji B2B kanały – płatne wyniki wyszukiwania Google AdWords oraz e-mailing. W pierwszej kolejności zajęliśmy się opracowaniem kampanii Google AdWords dla usług związanych z szeroką pojętą sferą kadrową, w tym w szczególności pozyskiwania pracowników. Jest ona realizowana w ścisłym porozumieniu z głównym beneficjentem działań – firmą Eurokadra. Wstępne plany zakładają uruchomienie kampanii jeszcze w sierpniu bądź na początku września.

Jak widać Klaster nie próżnuje w trakcie wakacji. Niezwykle ciekawie zapowiada się również okres drugiej części roku. O wszystkich podejmowanych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

logo UE

Projekt „Utworzenie klastra BPO” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Jesteś tutaj: Home Wydarzenia i aktualności Aktywność Klastra – lato 2017