Klaster Business Process Outsourcing

Zespół

KOORDYNATOR

Marzena Wistuba – Wesołek – Koordynator Klastra

Magister matematyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła podyplomowe studia z „Zarządzania finansami przedsiębiorstw" (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), studia podyplomowe „Standardy europejskie w rachunkowości i finansach" (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Od roku 2009 posiada certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Doradca ds. pozyskiwania dotacji ze środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych. Wieloletni koordynator projektów realizowanych ze środków unijnych. Właścicielka Firmy Doradczej ALCYONA świadczącej usługi w zakresie sporządzania dokumentacji studialnej projektów inwestycyjnych i szkoleniowych (studiów wykonalności, biznes planów), dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, w tym o dotacje z Unii Europejskiej, zarządzania projektami, rozliczania projektów z funduszy unijnych oraz prowadzenia audytów zewnętrznych dla projektów zrealizowanych z funduszy strukturalnych. W ramach prowadzonej działalności oraz wieloletniej współpracy z firmami rynku konsultingowego, firma świadczy usługi zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego jak i dla przedsiębiorców. Na stałe współpracuje z zespołami projektowymi kilku firm konsultingowych w charakterze koordynatora projektu lub doradcy ds. realizacji projektów unijnych oraz instytucjami otoczenia biznesu.

ZESPÓŁ

Robert Szlęzak – Animator Klastra

Przedsiębiorca, Działacz społeczno-gospodarczy, absolwent Politechniki Lubelskiej. Od prawie 20 lat czynny zawodowo (górnictwo, następnie telekomunikacyjna i informatyka). Od 2004 roku prowadzi własną działalność gospodarczą (m.in. doradztwo i prowadzenie projektów ekoenergetycznych oraz informatycznych). Założyciel Wschodniego Klastra ICT, Członek Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE, Wiceprezes Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, członek rady Rozwoju Lublina, lider obszaru Zrównoważony Rozwój w Centrum Kompetencji Wschodnich.
Aktywny uczestnik polskiego życia gospodarczego: wykładowca, prelegent krajowych i zagranicznych sympozjów, konferencji. Animator inicjatyw wspierających zagraniczne inwestycje w Polsce oraz promujących wizerunek Polski za granicą. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, odnawialnych źródeł energii, klasteringu, współpracy międzynarodowej.
W swojej karierze realizował wiele projektów z dziedziny organizacji i zarządzania, informatyki, ekoenergetyki, budowy społeczeństwa obywatelskiego, zarządzania kompetencjami dla następujących podmiotów: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, T-Mobile, MW Lublin Sp. z o.o., Katolicki Uniwersytet Lubelski, Zakłady Azotowe Kędzierzyn Koźle, Lubelski Park naukowo technologiczny, Raben Polska Sp. z o.o., PKN ORLEN S.A., CRON Sp. z o.o., Narodowy Bank Polski, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miasta Lublin, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Inicjatyw Menadżerskich, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

Magdalena Kutak - Pracownik Klastra

Właścicielka firmy, Project Manager, Doradca i trener. Ukończyła studia ekonomiczne o specjalności informatyka ekonomiczna w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania projektami w przedsiębiorstwie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach - Wydziale Organizacji i Zarządzania.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w ING Banku Śląskim na stanowiskach Dyrektora Oddziału oraz Kierownika Projektu. Obecnie jest właścicielką firmy Consedo, członkiem zarządu Grantus Sp. z o.o., jak również członkiem zarządu Stowarzyszenia Kopalnia Kreatywności. Pełni funkcję członka Rady Społeczno-Gospodarczej Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Specjalizuje się w: budowaniu powiązań kooperacyjnych, pozyskiwaniu środków na rozwój klastrów i tworzenia klastrów, tworzeniu studiów wykonalności, wsparciu w realizacji projektów, budowaniu więzi kooperacyjnych, monitorowaniu realizacji projektów i w rozwoju biznesu.

Aleksandra Burek – Księgowy Klastra

Magister ekonomii (Finanse i Bankowość w Wyższej Szkole Bankowej z Poznania, Wydział zamiejscowy w Chorzowie), studia podyplomowe (Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach).
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu rachunkowości i podatków.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując ponad dziesięć lat jako księgowa, rozliczając głównie spółki prawa handlowego. Do jej obowiązków należało: kontrola formalna i rachunkowa dowodów księgowych, kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach, wprowadzanie danych do systemu księgowego, kontrola poprawności wprowadzonych danych do systemu księgowego oraz kontrola rejestrów VAT, uzgadnianie rozrachunków, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego oraz sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego, sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych oraz wykonywanie pozostałych czynności związanych z finansowo-księgową obsługą firm. Posiada doświadczenie również w księgowości projektów współfinansowanych ze środków UE oraz spółek z kapitałem zagranicznym.

Marta Nycz- Hałas – Specjalista ds. finansowych

Ukończyła studia ekonomiczne na kierunku Finanse i Bankowość w zakresie specjalności Europrojekty i Fundusze Unii Europejskiej oraz na kierunku Finanse i Rachunkowość w zakresie specjalności Finanse Publiczne i Podatki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Od 2011r. akredytowany przez MEN Specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich oraz certyfikowany koordynator projektów unijnych. Posiada certyfikację w zakresie zarządzania projektami wg. metodyki Prince 2 wspomagane uzyskanym doświadczeniem i szkoleniami w zakresie negocjacji, jak również znajomością zastosowania praktycznych procedur realizacji projektów inwestycyjnych wg. FIDIC.
Od 2011 audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi zgodnego z normą PN-ISO/IEC 20000-1:2007, jak również audytor wewnętrzny ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Jakością zgodną z normą PN ISO/IEC 27001:2007 i PN-EN ISO 9001:2009.
Posiada doświadczenie w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnych w tym studiów wykonalności w ramach programów operacyjnych: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego.
W zakresie zdobytego doświadczenia tak w sektorze samorządowym, jak również sektorze prywatnym, specjalizuje się w koordynacji oraz prowadzeniu rozliczeń projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Ewa Domagała - Specjalista ds. promocji

Magister zarządzania zasobami ludzkimi (Akademia Ekonomiczna w Katowicach). Specjalista ds. promocji w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Koordynatorka działań handlowych i marketingowych, specjalizująca się w realizacji działań promocyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem budowania strategii marketingowych i wizerunku firm i w aktywnym pozyskiwaniu partnerów biznesowych oraz budowaniu relacji, ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu zleceń zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

logo UE

Projekt „Utworzenie klastra BPO” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Jesteś tutaj: Home Zespół projektu