Klaster Business Process Outsourcing

Projekt "Utworzenie klastra BPO"

Projekt „Utworzenie klastra BPO" powstał z inicjatywy podmiotów znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu, posiadającą wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji". Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.03.00-00-007/12-00.

Wartość projektu: 951 747,95 PLN
Wysokość dofinansowania: 808 985,75 PLN

Przedmiotem projektu jest uruchomienie klastra skupiającego: biura rachunkowo-księgowe, doradców podatkowych, kancelarie prawne, firmy rekrutacyjne i HR, przedsiębiorstwa sektora IT, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki naukowe.

Przedmiotem współpracy w ramach inicjatywy klastrowej jest wykreowanie innowacyjnych, zestandaryzowanych i kompleksowych usług typu business process outsourcing kierowanych przez uczestników klastra do sektora biznesu, transfer i adaptacja innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących nowoczesne technologie IT, promocja klastra i jego usług w oparciu o potencjał śląskich przedsiębiorstw usługowych sektora MŚP.

Celem inicjatywy jest podniesienie konkurencyjności podmiotów wchodzących w skład inicjatywy klastrowej poprzez implementację wiedzy, transfer technologii oraz wymianę doświadczeń i konsolidację oferty produktowej i procesowej w aspekcie wdrażania na rynek innowacyjnej oferty produktowej klastra.

Klaster BPO należy do grona tzw. klastrów wiedzy, czyli opierających się na współpracy świata nauki i biznesu, której celem jest kreowanie i rozwijanie nowych form biznesu. Korzyści, jakie przynoszą tego rodzaju struktury są wielowymiarowe i wieloaspektowe. To przede wszystkim:

  • poprawa przepływu informacji i wiedzy,
  • obniżenie kosztów transakcyjnych,
  • wzrost efektywności i produktywności,
  • kreowanie nowego sposobu myślenia o organizacji procesów gospodarczych.

Bliska współpraca sektora nauki z biznesem jest obecnie najlepszą ścieżką rozwoju gospodarczego i społecznego regionu, co stało się przesłanką do uruchomienia inicjatywy klastrowej w tym obszarze.

Wybrani członkowie klastra

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

logo UE

Projekt „Utworzenie klastra BPO” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Jesteś tutaj: Home klaster Projekt "Utworzenie klastra BPO"