Klaster Business Process Outsourcing

Dołącz do Klastra BPO!

slajd02

Klaster BPO skupia przedsiębiorców z sektora usługowego, w tym: biura rachunkowo-księgowe, doradców podatkowych, kancelarie prawne, firmy rekrutacyjne i HR, przedsiębiorstwa sektora IT, a także uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki naukowe.

Członkostwo w Klastrze BPO to:
• szansa na dodatkową promocję firmy,
• udział w licznych spotkaniach, konferencjach i wspólnych wyjazdach,
• transfer wiedzy i adaptacja innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologię IT,
• stworzenie warunków do rozwoju nowoczesnego społeczno – gospodarczego regionu na terenie Śląska.

Zainteresowanych przystąpieniem do Klastra BPO prosimy o dostarczenie podpisanego Porozumienia o utworzeniu Klastra wraz z deklaracją przystąpienia do grupy inicjującej powstanie Klastra „BPO KLASTER" oraz Porozumienia o zachowaniu poufności. Oryginały dokumentów prosimy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu
ul. Rolna 14, 40-555 Katowice

Do pobrania:
pdfPorozumienie o utworzeniu Klastra „BPO Klaster" wraz z deklaracją członkowską
pdfPorozumienie o zachowaniu poufności

Wypełnij formularz

Jesteś tutaj: Home Dołącz do klastra