Klaster Business Process Outsourcing

Członkowie klastra

czlonkowie-klastra

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

wsb dg

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej została powołana na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990r. i decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 04.08.1995 r. wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych, ma charakter szkoły niepublicznej i działa na zasadzie instytucji non-profit.

Misja Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej brzmi „Oferując profesjonalizm i wiedzę Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej kształci otwartych na wyzwania absolwentów potrafiących dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu. Prowadząc badania naukowe w powiązaniu z praktyką gospodarczą kreuje wymierne wartości dla społeczeństwa i świata biznesu".

Celem działalności Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.

Tworząc akademickie tradycje w regionie i mieście, gwarantując wysoki poziom oraz europejski wymiar kształcenia, Uczelnia stwarza społeczności regionu możliwość samorealizacji i szanse na awans cywilizacyjny w dobie szybko restrukturyzującej się gospodarki. Misją naszej Uczelni jest także rozwijanie kreatywności i wspieranie dążeń do osiągania sukcesów oraz stworzenie solidnych podstaw do dalszej permanentnej edukacji. Potencjał intelektualny pracowników naukowych WSB służy społeczności regionu poprzez planowe projekty badawczo-naukowe.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej są: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, Wydział Zamiejscowy w Olkuszu, Wydział Zamiejscowy w Żywcu. Uczelnia posiada uprawnienia o nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Uczelnia kształci na następujących kierunkach: Informatyka, Pedagogika, Zarządzanie, Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Ekonomia, Filologia, Fizjoterapia, Logistyka, Socjologia, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, oraz na ponad 70 Kierunkach Studiów podyplomowych, Szkoleniach i Kursach specjalistycznych.

Uczelnia współpracuje również z ośrodkami naukowo-badawczymi i towarzystwami ekonomicznymi: m.in. Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierowania, Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, Polskim Towarzystwem Informatycznym; instytucjami rządowymi i pozarządowymi, resortowymi, administracji publicznej, instytucjami społeczno-gospodarczymi, praktyką gospodarczą, mi.in.: Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Skarbu Państwa, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Komendantem Głównym Policji w Warszawie, Związkiem Banków Polskich w Warszawie, Śląskim Urzędem Marszałkowskim, innymi partnerami biznesowymi i administracyjnymi oraz z zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz jednostkami badawczymi jest ważnym czynnikiem usprawniania i unowocześniania dydaktyki oraz podnoszenia potencjału badawczego Uczelni.

Władze Uczelni:
JM REKTOR - prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kanclerz - mgr Barbara Pikiewicz
Prorektor ds. Studenckich - prof. dr hab. Kazimiera Wódz
Prorektor ds. Nauki - prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Sroka
Prorektor ds. Wdrożeń i Innowacji - dr inż. Piotr Pikiewicz
Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą - prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Siedziba: ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
e-mail rektorat WSB: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
www.wsb.edu.pl 
Telefon: 32 262 28 05, 32 262 03 07
Fax: 32 295 93 44

Wybrani członkowie klastra

Jesteś tutaj: Home Członkowie klastra Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej