Klaster Business Process Outsourcing

Członkowie klastra

czlonkowie-klastra

Uniwersytet Śląski w Katowicach

us katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach to jeden z największych i najdynamiczniej rozwijających się ośrodków akademickich w Polsce. Wdrażamy model Uniwersytetu Trzeciej Generacji według którego uczelnia, nie rezygnując z autonomicznych celów badawczych i edukacyjnych, przyjmuje współodpowiedzialność za rozwój otoczenia społeczno-gospodarczego. Aktywnie angażuje się w działalność nowo powstających ośrodków innowacji i sieci współpracy.

Odpowiadając na potrzeby rynku i zmieniających się trendów, pracownicy naukowi i kadra administracyjna Uniwersytetu przygotowują i realizują projekty wciąż aktualizowanych programów kształcenia, prac badawczych w nowych obszarach nauki, otwierając się na współpracę z wieloma sektorami gospodarki.

MOŻLIWOŚCI:

 • prowadzimy prace badawcze w 23 dyscyplinach naukowych, w obszarach nauk: przyrodniczych, technicznych, ścisłych, humanistycznych, społecznych i z zakresu zarządzania;
 • kształcimy na 53 kierunkach, w ponad 170 specjalnościach;
 • każdego roku realizujemy kilkaset różnego rodzaju projektów badawczych, w tym wiele we współpracy z podmiotami gospodarczymi;
 • tworzymy innowacyjne rozwiązania o charakterze wdrożeniowym, które udostępniamy podmiotom gospodarczym w optymalnych dla nich formach;
 • udostępniamy katalog własności intelektualnej Uczelni zawierający ponad 300 zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP;
 • odnosimy sukcesy na targach, wystawach i konkursach innowacji (Superlider Innowacji 2013);
 • szerokie, wciąż unowocześniane zaplecze infrastruktury naukowej uczelni obejmuje 137 laboratoriów naukowych, wyposażonych w światowej klasy aparaturę;
 • prowadzimy profesjonalne szkolenia dla pracowników organizacji – kadry zarządczej, kadr finansowo-księgowych, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców oraz wszystkich osób, pragnących zdobyć nowe kwalifikacje;
 • o przyszłość naszych studentów i absolwentów dbamy wielotorowo – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oferuje wsparcie osobom zainteresowanym założeniem własnego biznesu;
 • dzięki wieloletniej działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, realizujemy ideę kształcenia przez całe życie.

OEFRTA:

Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ animuje współpracę Uniwersytetu Śląskiego z partnerami otoczenia biznesowego Uczelni – instytucjami środowiska gospodarczego, jednostkami samorządu terytorialnego.
Partnerom biznesowym oferuje:

 • katalog usług naukowo-badawczych uczelni wykonywanych na zlecenie;
 • kompleksowe wsparcie przy transferze wybranej technologii w formie licencji, sprzedaży, aportu dla spółek (kojarzenie oczekiwań gospodarki z potencjałem UŚ, przygotowywanie umów partnerskich);
 • wsparcie w kontaktach z pracownikami naukowymi;
 • pośrednictwo w dostępie do infrastruktury laboratoryjno-aparaturowej;
 • pełne wsparcie w uzyskaniu opinii o innowacyjności.

 

BIURO WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ

Władze Uczelni: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego - Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Przedstawiciel Biura Współpracy z Gospodarką: mgr Dariusz Laska - Pełnomocnik Rektora ds. Komercjalizacji i Rozwoju Sieci Współpracy

Siedziba: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
www.transfer.us.edu.pl 

Telefon: 32 359 22 71

Wybrani członkowie klastra

Jesteś tutaj: Home Członkowie klastra Uniwersytet Śląski w Katowicach