Klaster Business Process Outsourcing

Członkowie klastra

czlonkowie-klastra

Uniwersytet Śląski w Katowicach

us katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach to jeden z największych i najdynamiczniej rozwijających się ośrodków akademickich w Polsce. Wdrażamy model Uniwersytetu Trzeciej Generacji według którego uczelnia, nie rezygnując z autonomicznych celów badawczych i edukacyjnych, przyjmuje współodpowiedzialność za rozwój otoczenia społeczno-gospodarczego. Aktywnie angażuje się w działalność nowo powstających ośrodków innowacji i sieci współpracy.

Czytaj więcej

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

wsti katowice

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach jest uczelnią niepaństwową, założoną na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej. Uczelnia posiada osobowość prawną. Nadzór nad Uczelnią sprawuje "Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego" w zakresie zgodności działania jej organów z przepisami ustawowymi i statutem Uczelni oraz Założyciel. Statut Uczelni nadaje Założyciel Uczelni w porozumieniu z "Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego".

Czytaj więcej

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

wsb dg

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej została powołana na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990r. i decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 04.08.1995 r. wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych, ma charakter szkoły niepublicznej i działa na zasadzie instytucji non-profit.

Czytaj więcej

NBC Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

nbc logo

Firma NBC Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Nizielski & Borys Consulting) powstała w 2004 roku. Oferujemy szerokie spektrum usług doradczych związanych z kompleksowym przygotowaniem oraz realizacją projektów strategicznych dedykowanych zarówno dla sektora publicznego jak i biznesowego na terenie całego kraju.
Nasza działalność skupia się wokół trzech kluczowych dziedzin:

Czytaj więcej

Wybrani członkowie klastra

Jesteś tutaj: Home Członkowie klastra